Obchodní podmínky

Obchodní společnosti

RATTAN-PROUTÍ, s.r.o.,

se sídlem Cihelná 290, 696 42 Vracov

IČ: 27700461

DIČ. CZ277700461

zapsano u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53030, dne 1.9.2006

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.home365.cz

 • Kupující

 • Prodávající

 • Úvodní ustanovení

 • Kupní smlouva

 • Ceny

 • EET
 • Mimosoudní řešení sporů
 • Závěrečná ustanovení

1. KUPUJÍCÍ

Kupujícím je osoba, která odešle správně vyplněnou objednávku prostřednictvím elektronického obchodu. Veškeré objednávky jsou v okamžiku odeslání považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s podmínkami prodeje, se způsobem a výší platby, dodací lhůtou, reklamačním řádem, s ustanovením o ochraně osobních údajů a poučením o odstoupení od kupní smlouvy.

Objednávat zboží můžete:

e-mailem: info@home365.cz

telefonicky : +420 604 918 281.

Objednávkou učiněnou přes e-shop, emailem nebo telefonicky zákazník potvrzuje kupní smlouvu, na kterou se vážou tyto obchodní podmínky a občanský zákoník.

2. PRODÁVAJÍCÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti RATTAN-PROUTÍ, s.r.o., se sídlem Cihelná 290, 69642 Vracov , IČ: 27700461, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Brně oddíl  C , vložka 5303  (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.home365.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

3. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

* Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.home365.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
*  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
* Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
* Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

4. KUPNÍ SMLOUVA

*  Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu a jsou platné v okamžiku učinění objednávky. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
* Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci  ČR.
* Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
*  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "KOUPIT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
*  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud je zaslána informace k objednávce týkající se kompletnosti, prodávající rezervuje zboží skladem max. po dobu 7 dnů, poté se zboží opět uvolní do prodeje. Prosíme tedy o včasnou reakci, ke které je zákazník prodejcem vyzván.
* Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

* Objednávky, u kterých je cena za dopravu vyšší než hodnota zboží vyžadujeme platbu předem
*  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně    obchodních podmínek) .

* Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Hovorné na kontaktní tel. číslo +420 604 918 281 je účtováno dle ceníku T-mobile Czech Republic a.s.

Storno poplatky, smluvní pokuta

Kupní smlouvu lze měnit či stornovat pouze dohodou s prodejcem a to pouze v případě, nedošlo-li již k plnění smlouvy či odeslání zásilky. V opačném případě je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodejce, které s vyřizováním jeho objednávky již vznikly (zejména telefonické hovory, objednané a posléze vrácené zboží dodavateli, poštovné, balné apod. a to nejpozději do 7 dnů od zaslání  platebních informací na email zákazníka.  V případě úmyslného nevyzvednutí zásilky se považuje případ za porušení smlouvy ze strany objednavatele  a prodejce si sjednává právo na úhradu nákladů spojených se zásilkou a to :  zaplacení dopravného a balného zákazníkem (odběratelem). Tato úharada nákladů bude v případě včasného neuhrazení ,postoupena k vymáhání advokátní kanceláři.

5. CENY

* Kupní ceny uvedené na těchto stránkách jsou v měně CZK nebo v EUR dle aktuálního denního kurzu,  platné v den přijetí objednávky a při doručení přepravní společností. Ceny na prodejně se tedy můžou  lišit.  
* Prodávající si vyhrazuje právo na storno objednávky a to v případě, že je na první pohled znatelné, že se jedná o překlep údajů u zboží (např.uvedení špatné - neúměrné -míry, produktový cenový rozdíl a podobně) V případě přijaté objednávky s chybnými údaji je prodejce oprávněn smluvní vztah zrušit.
* V uváděných kupních cenách nejsou zahrnuty náklady na dopravné. Výše přepravného se automaticky zobrazuje v objednávce. Zákazník je tedy s celkovou částkou úhrady za zboží a přepravu informován ještě před odesláním objednávky.

6. EET - Informační oznámení k Elektronické evidenci tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

7. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

*  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
*  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
* Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
*  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20.5.2018

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & techka s.r.o.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.