Záruka a reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku)

*  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

* Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
Rattanový a proutěný nábytek a dekorace jsou vyráběny ručně z přírodních materiálů, tudíš se mohou skutečné rozměry a barevné provedení od vyobrazení na těchto stránkách drobně, nikoliv však podstatně, lišit. Stejně tak drobné prasklinky jsou přirozeným jevem, nejsou tedy vadami a nepovažují se za důvod k reklamaci.Jako vadu nelze reklamovat změny vzniklé neodborným zásahem či montáží, mechanickým poškozením,nevhodnou údržbou,uskladněním či důsledkem atmosférických a povětrnostních vlivů.Stejně tak nelze reklamovat vlastnosti, pro věc daného druhu obvyklé ( týkající se výrobků ze dřeva, výplety, spoje a zakončení rattanového a proutěného zboží).  Prodávající taktéž nepřebírá odpovědnost" za škody" vyplývající z provozu produktů-fukčních vlastností (opotřebení vzniklé užíváním) , stejně tak závad způsobených nešetrným zacházením nebo chybnou manipulací vůči ostatním věcem.

 * Prodávající, ve chvíli, kdy předá řádně zabalenou zásilku přepravci, neodpovídá za škody vzniklé při přepravě. Kupující je povinen provést při převzetí od přepravní společnosti zevní kontrolu obalu. V případě poškození obalu přepravou, zboží nepřebírejte! Vyžádejte s doručovatelem sepsání reklamačního protokolu, nové zboží Vám bude obratem zasláno. Doporučujeme, byť by se Vám zdálo , že je obal nějak poškozen, tento stav vyfotit a zásilku před převzetím rozbalit. Pozdější reklamaci u přepravní společnosti nelze nárokovat neboť podpisem stvrzujete, že v čase doručení byla zásilka kompletní a bez známek poškození

Pokud zákazník zjistí při rozbalení, skryté poškození zásilky, je povinnen  bez odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena, oznámit tuto skutečnost zasílateli, včetně fotodokumentace poškozené věci.Pokud tak adresát neučiní ve stanovené lhůtě, může dojít ze strany přepravní společnosti k zamítnutí reklamace , ve smyslu úhrady škody vzniklé při přepravě.

ZÁRUČNÍ DOBA

Ke každému dodanému zboží je vystavena faktura, která zároveň slouží jako záruční list. Na zboží se vztahuje s účinností zákona č. 136/2002Sb Občanského zákoníka záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. V případě výměny celého či části zboží, na základě reklamace, začne běžet záruční doba v plné výši (24 měsíců) a to opět od převzetí zásilky.
U vad reklamovaných v záruční době, které lze odstranit, má kupující právo, aby vada byla odstraněna bezplatně. U vad reklamovaných v záruční době, které nelze odstranit, a které brání užívání zboží, má kupující právo na výměnu zboží. Totéž právo má kupující, jde-li o vady odstranitelné avšak pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. stejná vada se vyskytuje i po předchozí opravě).

 
Záruka 24 měsíců se nevztahuje na poškození způsobená úmyslně nebo na poškození z nedbalosti, nevhodným užíváním, chybnou instalací, mechanickým poškozením,  nesprávnou údržbou, poškozením nadměrnou vlhkostí, poškrábáním povrchu, používáním agresivních chemikálií při údržbě či čištění. Záruku nelze poskytnout na spotřební materiál, jelikož se jedná o materiál, který se přirozeně opotřebovává provozem. Jeho životnost závisí na mnoha faktorech, zejména na způsobu používání a skladování. Životnost, vlivem používání  tudíž může skončit dříve, než její záruční doba v neopotřebovaném stavu. Je tedy nutné rozlišovat mezi dvěma často mylně zaměňovanými pojmy – záruční doba a životnost.


Kupující je povinnen oznámit oprávněnou reklamaci s přesným popisem závady dodavateli a to písemnou formou na e-mailovou adresu:

info@home365.cz

Následně zákazník doručí na vlastní náklady reklamovaný výrobek na adresu prodejce:

RATTAN-PROUTÍ, s.r.o., Cihelná 290, 696 42 Vracov

Zboží musí být v úplném stavu jako při doručení. Prodejce po vyřízení reklamace zašle na své náklady zboží odběrateli.

Formulář pro uplatnění reklamace

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & techka s.r.o.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.